Atık Su Arıtma Sistemleri

Evsel atık Suların biyolojik yöntemle arıtılması amacıyla 50 - 600 kişiye göre tasarlanmış kompakt bir arıtma tesisidir. Belirli nüfuslara göre standart hale getirilmiş havalandırma, çöktürme, çamur stabilizasyon havuzu ile işletme kabininden oluşmaktadır.Atıksular, tesisin ve atık su kanalının konumuna göre cazibe veya terfi ve havalandırma ünitesine alınır, burada içerdiği organik maddeler aerobik bakteriler tarafından karbondioksit ve suya dönüştürülür. Aerobik şartların sağlanması amacıyla ortama blower ve difüzörler yardımıyla hava verilir. Havalandırma ünitesinde organik kirliliği gidermiş olan atık su, bakteri yumakları ile birlikte çöktürme ünitesine geçer. Burada bakteri yumaklarının çökelmesi sağlanarak katı ve sıvı birbirinden ayrılır. Çöktürme ünitesinden alınan arıtılmış su, alıcı ortama verilmeden önce klorlanarak dezenfekte edilir.

İstenildiği takdirde arıtılan su filtrasyondan geçirilerek bahçe sulanmasında kullanılabilir. Havalandırma havuzunda arıtmayı sağlayan bakteri miktarını sabit tutmak amacıyla çöktürme havuzu tabanındaki bakteri yumakları (aktif çamur) air-lift sistemi ile havalandırma ünitesine geri devrettirilir. Fazla çamur ise çamur stabilizasyon ünitesine alınır. Bu ünitede çamura hava verilir ve septik hale geçmesi engellenerek stabilize edilmesi sağlanır. Yılda birkaç kez çamur stabilizasyon ünitesinden fazla çamur vidanjör ile çekilerek uzaklaştırılır.

STANDART ÖZELLİKLER

  • İşletme ve bakım kolaylığı
  • Düşük enerji tüketimi
  • Fazla yer kaplamayan boyutlar
  • Gömülü veya zemin üstü uygulanabilirlik
  • Korozyona karşı dayanıklılık
  • Nakli montaj kolaylılığı
  • Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Standardına uygun kalitede çıkış suyu istenildiği taktirde çıkış suyunun sulama amaçlı kullanımı.
Paylaş

Diğer Endüstriyel Ürünler

WeCreativez WhatsApp Support
Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?